Harmonie Stad Grave

‘Harmonie Stad Grave’ is de naam van onze vereniging. Binnen de gemeenschap van Grave zijn wij van oudsher een actieve vereniging. Met recht “van oudsher”, want al in januari 1845 bestond een ‘Harmonie van Grave’. In 1902 werd de ‘Harmonievereniging van Grave’ opgericht. In de volksmond noemde men de verenigingen de “oude”en de “nieuwe” harmonie.

In 1945 ontstond uit beide gezelschappen de huidige vereniging ‘Harmonie Stad Grave’.

In 1965 werd, als onderdeel van onze Harmonie, een Slagwerkgroep opgericht.

Deze drumband is inmiddels uitgegroeid tot een volledige slagwerkgroep. Op diverse concoursen en toernooien hebben zij inmiddels laten horen tot wat voor prestaties zij in staat zijn. Zij zijn niet meer weg te denken bij ‘Harmonie Stad Grave’.

In 1991 werd gestart met het studie-ensemble van onze harmonie. Een jeugdorkest aangevuld met enkele ervaren muzikanten. 

Contact

Het contact met Harmonie Stad Grave kan via het secretariaat:

Mevr. Marlie van de Ven-Dekkers
De Quaylaan 59, 5361 KP GRAVE
Tel: 0486 472788
Mobiel: 06 20582388
E: bestuur@harmoniestadgrave.nl

Overige contactpersonen zijn te vinden bij contactpersonen:

http://www.harmoniestadgrave.nl/over-ons/contactpersonen/

 


Onze mooie optredens

12 November 2016   Inhalen Sinterklaas

27 November 2016   Uitwisselingsconcert Studieorkest

                                        en de Peelklank

16 December 2016   Lampionnenoptocht

24 December 2016   Kindernachtmis

 8 Januari 2017        Nieuwjaarsconcert

 

Repetities

Woensdagavond:

19.00-20.15 eerste deel Slagwerkgroep 

20.30-21.30 tweede deel Slagwerkgroep 

 

Donderdagavond

18.45-19.30 Studie ensemble 

19.45-21.30 Harmonie orkest 

Locatie

Alle repetities vinden plaats in de Theatherzaal van Catharinahof

Catharinahof
Koninginnedijk 252
5361 CR Grave
Tel: 0486 477 900