Jaarprogramma


2017
   

15 maart algemene ledenvergadering 

2 april voorspeelochtend van onze jeugd in Catharinahof

27 april Koningsdag serenade en rondgang 11.00 uur

2 juni inhalen avondvierdaagse van de scholen 19.15 uur

4 juni Pinksterconcert in de feesttent 12.00 uur

13 juli Klapstoelconcert Marktplein 20.00 uur

 7 oktober Jaarfeest

29 oktober Uitwisselingsconcert met de Havenmuzikanten in Catharinahof

19 november inhalen Sint Nicolaas

15 december Lampionnenoptocht

24 december Kindernachtmis m.m.v. onze muzikanten