Jaarprogramma


2018
6 januari  Generale repetities Nieuwjaarsconcert 
7 januari  Nieuwjaarsconcert 
16 januari  Bestuursvergadering
25 januari  Repetitie in de Congresruimte 
   
10 t/m 13 februari  Carnavalsvakantie 
14 februari  Geen repetitie slagwerkgroep 
15 februari  Geen repetitie studieorkest en groot orkest
20 februari  Bestuursvergadering
   
8 maart Repetitie in de Congresruimte 
29 maart Jaarvergadering 
20 maart Bestuursvergadering 
24 maart Afscheidsconcert Paul Souren 
25 maart  Palmpasen optocht 
   
12 april Repetitie in de Congresruimte 
17 april Bestuursvergadering 
27 april  Koningsdag 
23 april t/m 6 mei Meivakantie/ repetities gaan door 
   
15 mei Bestuursvergadering
20 mei Pinksterconcert 
1 juni Inhalen avond-4-daagse
19 juni Bestuursvergadering 
   
5 juli Klapstoelconcert 
9 juli t/m 26 augustus  Zomervakantie 
   
18 september  Bestuursvergadering 
   
4 oktober  Repetitie in de Congresruimte 
15 t/m 21 oktober  Herfstvakantie
23 oktober Bestuursvergadering
   
18 november  Inhalen Sinterklaas 
20 november Bestuursvergadering
   
18 december  Bestuursvergadering