Jaarprogramma


Jaarprogramma 2019

januari  Nieuwjaarsconcert
10  januari Jeugd-jaar vergadering
15 januari Bestuursvergadering
     
10  februari  Jeugd pronkzitting
19  februari Bestuursvergadering
     
19  maart Bestuursvergadering
     
14  april  Palmpasenoptocht 
16  april  Bestuursvergadering
27  april Koningsdag
     
21  mei Bestuursvergadering
24  mei  Inhalen avond 4-daagse 
     
juni  Pinksterconcert
18  juni  Bestuursvergadering
22 juni Veteranendag (Last Post)
27  juni  Openbaar D-examen Thomas Pieters
     
juli  Klapstoelconcert 
     
14 augustus Indië herdenking Grave (Last Post) 
19  augustus  Bestuursvergadering 
21  augustus  Begin repetities slagwerkgroep 
22  augustus  Begin repetities harmonie en studieorkest  
     
16  september  Bestuursvergadering 
20 september 75 jaar Marked Garden. (Concept)
16  oktober  Herfstvakantie 
17  oktober  Herfstvakantie 
21  oktober  Bestuursvergadering 
27  oktober  Uitwisseling Studie ensemble 
     
17  november  Inhalen Sint-Nicolaas 
18  november  Bestuursvergadering 
     
13  december  Lampionnenoptocht 
16  december  Bestuursvergadering 
24  december  Kindernachtmis 
     
januari   Nieuwjaarsconcert 2020