Jaarprogramma


Voorlopig Jaar programma 2020

05 januari  Nieuwjaarsconcert
11 januari Feestavond 175 jaar
13 januari Bestuursvergadering
     
10  februari  Bestuursvergadering
     
10 maart Bestuursvergadering
19  maart Jeugdvergadering en ALV
     
05 april  Palmpasenoptocht 
14 april  Bestuursvergadering digitaal
27  april Koningsdag
     
12 mei Bestuursvergadering digitaal
21  mei Hemelvaart, geen repetitie
31 mei  Pinksterconcert
     
09 juni  Bestuursvergadering digitaal
     
09 juli Klapstoelconcert 
11 juli Begin Zomervakantie
     
23 augustus  Eind Zomervakantie
25 augustus  Bestuursvergadering digitaal
26 augustus  Begin repetities slagwerkgroep 
27 augustus  Begin repetities harmonie en studieorkest  
     
04 september  Taptoe
08 september Bestuursvergadering 
     
13 oktober  Bestuursvergadering 
17  oktober  Begin Herfstvakantie 
25 oktober  Eind Herfstvakantie 
30 oktober  Proms concerten
31 oktober  Proms concerten
     
10 november  Bestuursvergadering 
15 november  Inhalen Sint-Nicolaas
     
08 december  Bestuursvergadering 
11 december  Lampionnenoptocht 
20  december  Kerstconcert
24  december  Kindernachtmis 
     
03 januari   Nieuwjaarsconcert 2021