Geschiedenis


Mogen wij ons even aan u voorstellen?

“Harmonie Stad Grave“ is onze naam. In de gemeenschap van Grave zijn wij van oudsher een actieve vereniging. Met recht mogen wij spreken “van oudsher” want,  reeds in 1845 werd de “Harmonie van Grave “ opgericht. In de archieven van Grave wordt, onder meer, melding gedaan van een bezoek gebracht door de commissaris van de Koning in 1860 aan Grave. Bij de ontvangst van deze hooggeplaatst persoon was ook aanwezig de “Harmonie van Grave”, gekleed in rokkostuum met hoge hoed! Naast deze “Harmonie van Grave” werd in het begin van de vorige eeuw nog een muziekvereniging opgericht, zodat al gauw sprake was van de “oude” en de “nieuwe” harmonie. Naijver en destijds bestaande verhoudingen hielden deze muziekverenigingen op een behoorlijk peil, dat mag blijken uit de naam “muziekstadje” dat Grave in die tijd had.

Gedurende de oorlogsjaren lag het muziekleven vrijwel geheel stil, maar direct in 1945 nam het toenmalige gemeentebestuur van Grave het initiatief om beide verenigingen samen te smelten. Hieruit is op 19 juli 1945 ontstaan de “Harmonie Stad Grave”.

Met kunst en vliegwerk werd het instrumentarium bij elkaar gesprokkeld en na hard repeteren werd er in 1950 voor het eerst deelgenomen aan een muziekconcours te Wijk en Aalburg. In de 1e afdeling werd een 1e prijs “met lof van de jury” behaald.

Van een prachtig geüniformeerde harmonie was toen nog geen sprake. Pas in 1956 kon, door de connecties die de harmonie had met de bekende oud-Gravenaar en Indië-vlieger Jan Hondong, werkzaam bij de KLM, van deze maatschappij een aantal gedragen uniformen worden overgenomen. In 1965, bij het 120 jarig bestaan kon “Harmonie en Drumband Stad Grave” zich voor het eerst presenteren in echte, nieuwe uniformen! De huidige uniformen dateren van 1998.

In 1965 werd de harmonie uitgebreid met een drumband, hetgeen de muzikale rondwandelingen completeerde. De drumband is inmiddels uitgegroeid tot een volledige slagwerkgroep. Op diverse concoursen en toernooien hebben zij inmiddels laten horen tot wat voor prestaties zij in staat zijn. Zij zijn niet meer weg te denken bij “Harmonie Stad Grave”. De Slagwerkgroep staat onder leiding van Ben van Kuppeveld uit Langenboom.

Nog een extra groep binnen onze vereniging is het opleidingsorkest. Een ensemble met leerlingen, die het A-diploma of een gelijkwaardig niveau hebben, dat samen met enkele gevorderde muzikanten een eigen repertoire verzorgen onder leiding van dirigent Paul Souren.

De huidige directie van de harmonie is tevens in handen van dirigent Paul Souren uit Beuningen. 

Uit de vereniging zijn onder meer geboren en nog steeds nauw verbonden met “Harmonie Stad Grave” het “Graafs Muziek Kapelleke”, een orkest dat ’s nachts optreedt bij het inluiden van het nieuwe jaar en tijdens de doortocht van de Nijmeegse vierdaagse, vervolgens de “Mertbloazers”, een van origine carnavalsorkest dat is uitgegroeid tot een all-round amusementsorkest en tot slot het seniorenorkest de “Havenmuzikanten”.

De vereniging leeft en is actiever dan ooit tevoren, wat moge blijken uit het groeiende ledental. In 1949 nog maar 35 leden en inmiddels zijn we gegroeid naar 90 leden. Hiervan is een vierde deel jonger dan 18 jaar. Wij doen onze uiterste best meer jongeren warm te krijgen voor “Harmonie Stad Grave’ Zodat ook in de toekomst de bevolking op onze harmonie kan blijven rekenen.

Natuurlijk is bovenstaande informatie niet voldoende om onze vereniging echt te leren kennen. Dat doet u pas door kennis te nemen van onze prestaties, bijvoorbeeld op concerten die door ons regelmatig op diverse plaatsen in de gemeente worden gegeven. Maar ook onze medewerking aan festiviteiten van uiteenlopende aard kan voldoende zijn om supporter te worden van Uw Harmonie. Heeft u er wel eens over nagedacht wat het zou betekenen, Grave zonder “Harmonie Stad Grave”?

De opleidingen voor beginnende en gevorderde slagwerkleerlingen worden verzorgd door Ben van Kuppeveld en geschieden dus geheel in eigen beheer. De lessen voor beginnende leerlingen worden gegeven op woensdagmiddag en voor gevorderde leerlingen op woensdagavond bij Catharinahof.

Leden van het harmonie orkest kunnen een opleiding volgen bij gecertificeerde muziekdocenten. Gevorderde leerlingen kunnen in overleg met een van de betreffende dirigenten gaan deelnemen aan het studie-ensemble of harmonieorkest. Een instrument kan men in bruikleen verkrijgen vanuit de vereniging.

Hebt u belangstelling, kom dan gerust eens luisteren op een repetitie-avonden in Catharinahof of neem telefonisch contact op. Schroom niet, kom gerust eens langs en ervaar de goede sfeer en gezelligheid binnen het studie-ensemble, harmonie-orkest of de slagwerkgroep. Ervaar tevens hoeveel plezier het geeft om samen met andere muzikanten muziek te maken.