Aanmelden als adverteerder


Adverteren en sponsoren

Ons verenigingsblad “Het Ruisende Vaandel” wordt goed gelezen en gaat vier maal per jaar rond in een oplage van ruim 330 exemplaren. De advertentiekosten dekken de drukkosten van ons blad. Deze vorm van ondersteuning wordt vaak gecombineerd met een donateursbijdrage of een lidmaatschap van de Club van 100. De kosten zijn 25 euro per jaar 1/4 pagina, 45 euro voor 1/2 pagina en 90 euro voor een hele pagina. Leden van de Club van 100 ontvangen een korting van 50%.

Het is tevens mogelijk om sponsor van een concert te worden. Bespreek de mogelijkheden met ons, wij zullen met uw wensen rekening houden.

Neem contact op met het bestuur: bestuurharmoniestadgrave@gmail.com