Aanmelden bij de club van 100


Stichting Steunfonds / Club van 100

Een zestigtal families, personen en bedrijven gingen u daarin voor. Zij dragen structureel één maal per jaar 100 euro bij aan de stichting. De betaling valt in het laatste kwartaal van het jaar. De “Stichting Steunfonds” zorgt al jaren voor bijdragen in de aanschaf van instrumenten en kleding en tevens in de opleidingskosten van onze muzikanten.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze harmonie Ad Verbeek